Наукова бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі

651.09.39 Пищевая промышленность. Хранение сырья и продуктов-- 664-03:658.562